plies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plies.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plies

    * kỹ thuật

    lớp bố vỏ xe

    xây dựng:

    bố vỏ xe