pleurocel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pleurocel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pleurocel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pleurocel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pleurocel

    * kỹ thuật

    y học:

    thoát vị phế mạc