plerocercoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plerocercoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plerocercoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plerocercoid.

Từ điển Anh Việt

  • plerocercoid

    * danh từ

    ấu trùng kết nang vô tính