planeform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

planeform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm planeform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của planeform.

Từ điển Anh Việt

  • planeform

    * danh từ

    hình thức một vật nhìn từ trên cao xuống