plage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plage.

Từ điển Anh Việt

  • plage

    /plɑ:ʤ/

    * danh từ

    bâi biển (nơi tắm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • plage

    the beach at a seaside resort