placentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

placentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm placentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của placentation.

Từ điển Anh Việt

 • placentation

  * danh từ

  kiểu bám nhau

  kiểu đính noãn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • placentation

  the formation of the placenta in the uterus

  arrangement of the ovules in the placenta and of the placentas in the ovary