place-card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

place-card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm place-card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của place-card.

Từ điển Anh Việt

  • place-card

    /'pleiskɑ:d/

    * danh từ

    thiếp ghi chỗ ngồi (trong những buổi chiêu đãi long trọng...)