pivotally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pivotally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pivotally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pivotally.

Từ điển Anh Việt

  • pivotally

    xem pivotal