pityariasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pityariasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pityariasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pityariasis.

Từ điển Anh Việt

  • pityariasis

    * danh từ

    bệnh vảy phấn