piscatorially nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piscatorially nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piscatorially giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piscatorially.

Từ điển Anh Việt

  • piscatorially

    xem piscatorial