pint-contact transistor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pint-contact transistor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pint-contact transistor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pint-contact transistor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pint-contact transistor

    * kỹ thuật

    điện:

    tranzito tiếp điểm