pinchas zukerman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinchas zukerman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinchas zukerman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinchas zukerman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pinchas zukerman

    Similar:

    zukerman: Israeli violinist (born in 1948)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).