pin-point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pin-point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pin-point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pin-point.

Từ điển Anh Việt

 • pin-point

  /'pinpɔint/

  * danh từ

  đầu đinh ghim

  (nghĩa bóng) cái nhỏ tí

  (định ngữ) (quân sự) rất nhỏ đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối khi ném bom (khi bắn phá) (mục tiêu)

  * ngoại động từ

  (quân sự) xác định (mục tiêu nhỏ) một cách chính xác; ném bom (bắn phá) hết sức chính xác (một mục tiêu nhỏ); chỉ định đích xác