pilaf, pilaff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilaf, pilaff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilaf, pilaff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilaf, pilaff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilaf, pilaff

    * kinh tế

    cơm trộn thịt