pikestaff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pikestaff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pikestaff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pikestaff.

Từ điển Anh Việt

 • pikestaff

  /'paikstɑ:f/

  * danh từ

  cán giáo, cán mác

  [as] plain as a pikestaff

  (xem) plain

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pikestaff

  the staff of a pike