pigsticker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigsticker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigsticker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigsticker.

Từ điển Anh Việt

 • pigsticker

  /'pig,stikə/

  * danh từ

  người săn lợn rừng (bằng lao, xà mâu...)

  người chọc tiết lợn

  dao găm