pigeon-hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigeon-hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigeon-hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigeon-hole.

Từ điển Anh Việt

 • pigeon-hole

  /'pidʤinhoul/

  * danh từ

  lỗ chuồng chim bồ câu

  ngăn kéo, hộc tủ

  * ngoại động từ

  để vào ngăn kéo, xếp vào ngăn kéo

  xếp xó, gác lại

  to pigeon-hole a question: gác một vấn đề lại, xếp xó một vấn đề

  xếp xó trong trí nh