piezometry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piezometry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piezometry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piezometry.

Từ điển Anh Việt

 • piezometry

  xem piezometer

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • piezometry

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  đo độ chịu nén

  cơ khí & công trình:

  phép đo áp

  phép đo áp lực (của dòng mặt và dòng ngầm)