pier-glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pier-glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pier-glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pier-glass.

Từ điển Anh Việt

  • pier-glass

    /'piəglɑ:s/

    * danh từ

    gương lớn (soi cả người, thường đặt ở trụ giữa hai cửa sổ)