pictograms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pictograms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pictograms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pictograms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pictograms

    * kinh tế

    biểu tượng