piccoloist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piccoloist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piccoloist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piccoloist.

Từ điển Anh Việt

  • piccoloist

    xem piccolo