phrenitic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phrenitic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phrenitic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phrenitic.

Từ điển Anh Việt

  • phrenitic

    xem phrenitis