phrenalgia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phrenalgia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phrenalgia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phrenalgia.

Từ điển Anh Việt

  • phrenalgia

    * danh từ

    (y học) đau thần kinh