phrase-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phrase-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phrase-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phrase-man.

Từ điển Anh Việt

  • phrase-man

    /'freizmən/ (phrase-monger) /'freiz,mʌɳgə/

    monger) /'freiz,mʌɳgə/

    * danh từ

    người hay nói văn hoa