photovaristor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photovaristor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photovaristor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photovaristor.

Từ điển Anh Việt

 • photovaristor

  * danh từ

  (kỹ thuật) varito quang

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • photovaristor

  * kỹ thuật

  điện:

  biến trở quang

  quang varisto