phototonus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phototonus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phototonus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phototonus.

Từ điển Anh Việt

 • phototonus

  * danh từ

  trạng thái nhạy cảm ánh sáng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phototonus

  * kỹ thuật

  y học:

  quang trương lực