photoreaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoreaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoreaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoreaction.

Từ điển Anh Việt

 • photoreaction

  * danh từ

  phản ứng quang hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • photoreaction

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  phản ứng quang hóa