photopositive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photopositive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photopositive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photopositive.

Từ điển Anh Việt

  • photopositive

    * tính từ

    (sinh vật học) hướng về ánh sáng