photophoresis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photophoresis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photophoresis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photophoresis.

Từ điển Anh Việt

 • photophoresis

  * danh từ

  (vật lý) hiện tượng quang chuyển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • photophoresis

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  hiện tượng photophore

  hiện tượng quang chuyển

  hiện tượng quang phore