photonics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photonics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photonics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photonics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • photonics

  * kỹ thuật

  vật lý:

  photon học

  điện lạnh:

  quang tử học