photomagnetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photomagnetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photomagnetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photomagnetic.

Từ điển Anh Việt

 • photomagnetic

  * tính từ

  thuộc quang từ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • photomagnetic

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  quang từ