photoemission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoemission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoemission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoemission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • photoemission

  * kỹ thuật

  điện:

  hiện tượng (hiệu ứng) phát xạ quang điện

  điện lạnh:

  hiện tượng quang điện ngoài

  hiện tượng quang phát xạ

  sự quang phát xạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • photoemission

  an emission of photoelectrons (especially from a metallic surface)