photobiologic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photobiologic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photobiologic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photobiologic.

Từ điển Anh Việt

  • photobiologic

    * tính từ

    thuộc quang sinh học