phot-hour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phot-hour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phot-hour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phot-hour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phot-hour

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    phot-giờ