phloic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phloic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phloic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phloic.

Từ điển Anh Việt

  • phloic

    * tính từ

    thuộc libe