phlogistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phlogistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phlogistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phlogistic.

Từ điển Anh Việt

 • phlogistic

  /flɔ'dʤistik/

  * tính từ

  (y học) viêm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phlogistic

  * kỹ thuật

  y học:

  viêm