phlebostrepis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phlebostrepis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phlebostrepis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phlebostrepis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phlebostrepis

    * kỹ thuật

    y học:

    thủ thuật xoắn tĩnh mạch