philosophically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

philosophically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm philosophically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của philosophically.

Từ điển Anh Việt

 • philosophically

  * phó từ

  dành cho triết học

  bình thản, thản nhiên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • philosophically

  in a philosophic manner

  she took it philosophically

  with respect to philosophy

  the movement is philosophically indebted to Rousseau