phialiform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phialiform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phialiform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phialiform.

Từ điển Anh Việt

  • phialiform

    xem phialaeform