pharygitis ulcerosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pharygitis ulcerosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pharygitis ulcerosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pharygitis ulcerosa.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pharygitis ulcerosa

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm họng loét