phanerogamous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phanerogamous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phanerogamous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phanerogamous.

Từ điển Anh Việt

  • phanerogamous

    /,fænə'rɔgəməs/ (phanerogamic) /,fæntæzmə'gɔrik/

    * tính từ

    (thực vật học) có hoa