phallically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phallically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phallically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phallically.

Từ điển Anh Việt

  • phallically

    xem phallic