pestology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pestology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pestology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pestology.

Từ điển Anh Việt

 • pestology

  /pes'tɔlədʤi/

  * danh từ (nông nghiệp)

  khoa nghiên cứu vật hại

  phương pháp trị vật hại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pestology

  * kỹ thuật

  y học:

  môn học bệnh dịch hạch