peruser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peruser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peruser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peruser.

Từ điển Anh Việt

  • peruser

    xem peruse