pertussis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pertussis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pertussis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pertussis.

Từ điển Anh Việt

 • pertussis

  * danh từ

  (y học) chứng ho lâu ngày

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pertussis

  * kỹ thuật

  y học:

  ho gà

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pertussis

  Similar:

  whooping cough: a disease of the respiratory mucous membrane