pertinaciousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pertinaciousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pertinaciousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pertinaciousness.

Từ điển Anh Việt

  • pertinaciousness

    xem pertinacious