persoonia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persoonia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persoonia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persoonia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • persoonia

    Australian undershrubs to small trees: geebungs

    Synonyms: genus Persoonia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).