persiennes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persiennes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persiennes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persiennes.

Từ điển Anh Việt

 • persiennes

  /,pə:ʃi'enz/

  * danh từ số nhiều

  mành mành (cửa sổ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • persiennes

  * kỹ thuật

  cửa lá sách

  cửa sổ chớp