peroration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peroration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peroration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peroration.

Từ điển Anh Việt

 • peroration

  * danh từ

  đoạn kết bài diễn văn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • peroration

  a flowery and highly rhetorical oration

  (rhetoric) the concluding section of an oration

  he summarized his main points in his peroration