perleche nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perleche nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perleche giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perleche.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • perleche

    Similar:

    cheilosis: a disorder of the lips marked by scaling and fissures at the corners of the mouth; caused by a deficiency of riboflavin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).